Doors&Rooms : Escape King

Doors&Rooms : Escape King v1.2.0

Last Modified - December 10, 2022 Adventure
APK Information
Genres
Version
1.2.0
Developer
Requires
Android 4.1
Android Android 4.1 Adventure
Size
125.7 MB
MOD Features
Unlimited Coins
Updated
25 thg 7, 2021
Get it on
Get Doors&Rooms : Escape King for Free on Google Play
4.1 ( 348 ratings )
Price: $0

Description Doors&Rooms : Escape King

Thu thập các manh mối khác nhau và tìm gợi ý thoát.
Sử dụng các mặt hàng thu thập của bạn để thoát khỏi phòng.

[Quyền Người dùng]

Quyền người dùng cần thiết cho việc sử dụng trò chơi.


– Bộ nhớ ngoài Đọc / Ghi (WRITE_EXTERNAL_STORAGE / READ_EXTERNAL_STORAGE).
Quyền truy cập là cần thiết để lưu và tải dữ liệu trò chơi.

"BƯỚC 1. Khi trò chơi được khởi chạy lần đầu tiên, hãy cho phép
[Truy cập vào Ảnh thiết bị, Phương tiện và Tệp] trong cửa sổ thông báo bật lên. "

BƯỚC 2. Từ menu Cài đặt của thiết bị, đặt Lưu trữ thành Cho phép:
[Trình quản lý ứng dụng> Doors&Rooms : Escape King > Quyền> [Lưu trữ]

Homepage :
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook :
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

More from mobirix

Recommended for you

You may also like

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *